Heeft u het beste bod?

Na het verlopen van de biedtermijn wordt door verkoper de balans opgemaakt. Is er uit de biedperiode een passend voorstel gekomen dan wordt overleg gevoerd met deze bieder. Als er een veiling heeft plaatsgevonden en heeft de veiling het gewenste resultaat gehaald, dan heeft verkoper het recht om een bieding te accepteren maar verkoper heeft ook het recht om een bieding af te wijzen. Verkoper heeft het zogenaamde recht van gunning. 

 

6. Start verkoop

8. Koopovereenkomst