Heeft u het beste bod?

Na de veiling wordt door verkoper de balans opgemaakt. Heeft de veiling het gewenste resultaat gehaald? Verkoper heeft het recht om een bieding te accepteren maar verkoper heeft ook het recht om een bieding af te wijzen. Op basis van gunning wordt bepaald of en aan wie de woning wordt gegund.

 

6. Start veiling

8. Koopovereenkomst