Werkwijze

Contact opnemen

De werkwijze van Goed Nieuws Makelaars.

Goed Nieuws Makelaars neemt uitgebreid de tijd voor de voorbereiding op het verkoopproces. De presentatie moet kloppen. De potentiële koper moet optimaal worden geïnformeerd over het te verkopen huis.  

Hieronder ziet u in een tijdbalk het verloop van de procedure zodra uw huis op funda wordt aangemeld.

(Veiling)fee

Goed Nieuws Makelaars hanteert geen opbrengst gebonden courtage. De koper betaalt een zogenaamde veilingfee aan de verkoper. We hebben gekozen voor de term veilingfee omdat wij ook veilingen organiseren.  Deze veilingfee bedraagt 2% van de van tevoren gestelde richtprijs. De veilingfee wordt officieel door de verkoper als courtage bij de notaris verrekend met Goed Nieuws Makelaars. De veilingfee maakt formeel onderdeel uit van de koopsom en kan daarom door de koper meegenomen worden in de hypotheek. Goed Nieuws Makelaars hanteert in deze volledige transparantie. 

Vaste notaris

Goed Nieuws Makelaars werkt met een vaste notaris. Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Postumus controleert of Goed Nieuws Makelaars de resultaten van de door haar georganiseerde veilingen goed heeft afgehandeld. De projectnotaris kijkt mee tijdens de lopende veilingen. Aan het eind van het traject wordt er door de notaris op toegezien dat de geldstromen goed worden verwerkt. Ook wordt het zogenaamde transport van door Goed Nieuws Makelaars verkochte woningen standaard door onze vaste notaris begeleid.   

Makelaars handelend onder private label hebben afspraken met lokale notarissen.  

Geen opstartkosten

Goed Nieuws Makelaars hanteert geen opstartkosten. Als een woning na de gestelde termijnen binnen drie maanden succesvol wordt verkocht, maken de opstartkosten onderdeel uit van de veilingfee die de koper aan verkoper betaalt. Hiermee heeft u uw woning op dat moment feitelijk gratis verkocht.    

Als een eerste verkooptraject niet tot succesvolle verkoop leidt, is het mogelijk om een tweede of daaropvolgende verkooptraject te organiseren. 

Als een woning na drie maanden niet succesvol wordt verkocht, worden de kosten voor presentatie en bouwkundige  keuring van de eerste veiling in rekening gebracht.  

Bij woningen met een inhoud tot 500 m3 bedragen deze kosten € 1.250,--.

Bij woningen groter dan 500 kubieke meter bedragen deze kosten € 1.500,--.

Presentatie

Voor elk door Goed Nieuws Makelaars aangeboden huis wordt een uitgebreide presentatie gemaakt. Deze presentatie bestaat uit een professionele fotoreportage, 360 graden foto's, inmeting inclusief plattegronden en een wervende aanbiedingstekst. Ook het bouwkundig rapport kan onderdeel uit maken van de presentatie. De aanbieding wordt gepresenteerd op funda.nl en op Goednieuwsmakelaars.nl. Ook wordt van elke woning een Facebookcampagne gestart. Als aanvulling hierop kan een aankondiging van verkoop gemaakt worden middels een flyer in uw eigen postcodegebied.  

Controle

Goed Nieuws Makelaars controleert lopende verkooptrajecten. Het is in het belang van verkoper en koper dat biedingen zuiver worden uitgevoerd. Blijkt bij controle dat er oneigenlijk geboden wordt dan staat het Goed Nieuws Makelaars vrij om onjuiste deelnemers van haar veiling te verwijderen.