Bij de notaris

Bij de notaris wordt de woning getransporteerd. De notaris ziet er op toe dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. De sleutels en het eigendomsbewijs komen bij de koper terecht. De  koopsom verhoogd met de veilingfee van 2% van de richtprijs wordt aan de verkoper uitgekeerd.

Verkoper keert vervolgens de veilingfee uit. Goed Nieuws Makelaars BV stelt een deel van haar inkomsten beschikbaar voor de Stichting Goed Nieuws

Al met al een duidelijk verhaal. Duidelijk voor verkoper én duidelijk voor de koper!

 

8. Koopovereenkomst