Bij de projectnotaris

Bij de projectnotaris wordt de woning getransporteerd. De notaris ziet er op toe dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. De sleutels en het garantiebewijs komen bij de koper terecht. De  koopsom verhoogd met de veilingfee van 2% van de richtprijs wordt aan de verkoper uitgekeerd.

Verkoper keert vervolgens de veilingfee uit. Goed Nieuws Makelaars ontvangt 90% van de veiling fee en de Stichting Goed Nieuws zal 10% van de veiling fee ontvangen.  

Al met al een duidelijk verhaal. Duidelijk voor verkoper én duidelijk voor de koper!

 

8. Koopovereenkomst